Stichting Dorpsfeest Bakkeveen is verantwoordelijk voor de organisatie van de feestweek in Bakkeveen. Deze feesten worden eens in de 2 jaar georganiseerd, in elk even jaar.

Stichting Dorpsfeest Bakkeveen bestaat uit de volgende bestuursleden:

Rinkse Kootstra Voorzittter
Saskia Veenstra Penningmeester
Gert Noord Secretaris
Jan Anne van der Beek Lid
Chris Fokkema Lid
Vacant Lid
Vacant Lid

Postadres

Boskleane 31a
9243 JA Bakkeveen

E-mailadres: info@dorpsfeestbakkeveen.nl
Kvk: 01104100
Bankrekening: NL63 RABO 0369058992