Stichting Dorpsfeest Bakkeveen

Stichting Dorpsfeest Bakkeveen

Stichting Dorpsfeest Bakkeveen is verantwoordelijk voor de organisatie van de Feestweek in Bakkeveen.
Deze feesten worden eens in de 2 jaar georganiseerd.

Stichting Dorpsfeest Bakkeveen bestaat uit de volgende Bestuursleden:

 

Rinkse Kootstra    Voorzittter
Saskia Veenstra    Penningmeester
Gert Noord    Secretaris
Harm Boonstra    Lid
Jan Anne van der Beek    Lid
Evert de Jong    Lid
Chris Fokkema    Lid

 

Post Adres:

Boskleane 31 a
9243 JA Bakkeveen

emailadres: sdbakkeveen@home.nl

kvk: 01104100

IBAN rekening: NL63 RABO 0369058992

 
Contact: